CRO

CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION (CRO)

Expertise

Ons expertiseveld ligt voornamelijk in pluimvee klinische studies, maar we hebben ook een groeiende ervaring met konijnen en varkens. Poulpharm CRO biedt verschillende experimentele modellen aan binnen de disciplines parasitologie, bacteriologie en virologie. Daarnaast bieden we ook nutritionele studies aan. We hebben een ruime kennis en ervaring binnen de domeinen darmgezondheid (coccidiose, bacteriële enteritis, necrotische enteritis), histomoniasis en respiratoire gezondheid.

Aanbod van studies en faciliteiten

Poulpharm is betrokken bij verschillende fasen van de ontwikkeling van een product, van proof-of concept tot efficaciteitsstudies, van marketing tot registratie studies. Hierbij nemen we steeds de van toepassing zijnde nationale en Europese regelgeving in acht. Onze studies worden uitgevoerd binnen een Good Clinical Practice (GCP) kwaliteitssysteem.

Project management

We kunnen een compleet pakket van project management aanbieden. Dit omvat:

  • Literatuurstudie
  • Ontwerp van de studie
  • Opmaak van het protocol
  • Opvolging van verschillende parameters (gezondheid, zootechniek, huisvesting en klimaat)
  • Uitvoeren van metingen en scoringen
  • Uitvoeren van staalnames en analyses
  • Dataverwerking en statistische analyse
  • Opmaak van het rapport
  • Opmaak van het studie dossier
  • Kwaliteitscontroles tijdens de verschillende fasen van een project

Poulpharm CRO heeft zijn eigen faciliteiten voor isolatoren studies, floor pen studies, batterijkooi studies en veldproeven.

Netwerk en partners

Poulpharm werkt nauw samen met verschillende universitaire partners. Daarnaast hebben we een breed internationaal netwerk van contacten binnen de pluimvee industrie (pluimveehouders, dierenartsen, voederfirma's, broeierijen, ...). Dit maakt ons een unieke partner om mee samen te werken.


Heeft u feedback voor onze CRO?

Laat het ons hier weten.